İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Talebinin Ana Şartları Nelerdir?

İşe iade davası, iş sözleşmeleri işverenleri tarafından feshedildiğinde işçileri korumak için bir mekanizma olarak hukuk sistemimize dâhil edilmiştir. İşe iade tedbirlerinin temeli, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerektiğidir. Sözleşmenin feshinden sonra fesih kötü ve geçersiz bulunursa, sözleşmenin eski haline getirilmesi için dava açabiliriz. Dava, fesih tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya sunulmalıdır. Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa, son bilirkişi görüşü tarihinden itibaren iki hafta içinde İş Mahkemesine şikâyette bulunulabilir. Bunları en iyi şekilde öğrenmek için https://www.kapitalhukuk.com/is-davalari/ sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çalışan, başvuru ile birlikte nihai raporunu mahkemeye sunulmazsa ve bu eksikliği iki hafta içinde gidermezse, başvuru hakkında bağlayıcı bir usul kararı olmaksızın dava düşer.

İşe İade Davasının Süreci Nasıldır?

İşyerinde 30 veya daha fazla çalışanın çalışması gerekir. Bu çalışan nedeniyle stajyer, kursiyer, öğrenci, geçici işçi vb. içeri alınmamaktadır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin işyerinde en az altı ay çalışmış olması gerekir (yer altı işçileri için altı aylık süre aranmaz). İşçi ile şikâyette bulunan işveren arasında sürekli bir iş sözleşmesi olmalıdır. Bu nedenle istihdam ilişkileri belirli bir süre için belirlenmemelidir. Son olarak, iş sözleşmelerinin feshi haklı nedenlere dayanmamalıdır. İşe iade davası açmak isteyen bir çalışan, işten çıkarma bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle önce hakeme başvurmalıdır. Bir aylık dönem bir tasarruf dönemidir ve çok önemlidir. Aksi takdirde, yasal olarak bağlayıcı bir usul ile bildirim üzerine dava daha fazla soruşturma yapılmadan kapatılacaktır. Tahkim sürecinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, iki haftalık blok süresi içinde eski haline döndürme davası açılabilir. Sadece arabuluculuğun yükümlülüklerini yerine getirmek, meselenin özüne inmek için yeterli değildir. Aynı zamanda işçi, arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varılamayacağını belirterek başvuruya ekli nihai raporun aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini mahkemeye ibraz etmek zorundadır.