İş Güvenliği Uzmanı Öncülüğünde Meslek Hastalıklarını Önleme

İş Güvenliği Uzmanı Öncülüğünde Meslek Hastalıklarını Önleme

Meslek Hastalıklarını Önleme ve Tedavi Etme

Çalışanların işlerinden dolayı yaşadıkları hastalık, engellilik ve psikolojik sorunlar nedeniyle meslek hastalığı olarak adlandırılır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda tanımlandığı üzere işin niteliği veya sigortalının çalıştığı işin şartları nedeniyle geçici veya kalıcı hastalık, maluliyet ve ruhsal bozukluk, mesleğin bir hastalığıdır. Meslek hastalıklarının doğru tespiti ve kayıt altına alınması çok önemlidir, gerekli önlemlerin alınması işyerleri ve çalışanlar için avantaj sağlayacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) karara göre sağlık çalışanlarının çalışma merkezi 112'yi tavsiye etmiştir. Meslek hastalıklarını önlemenin en büyük yollarından biri de işyerlerinde alanında yetkin iş güvenliği uzmanı ile çalışmaktır. Çünkü hastalıkların çoğu işçilerin güvenlik ekipmanlarını doğru kullanmamasından kaynaklanır.

İşyeri Hekimi ile Çalışarak Meslek Hastalıklarını Önlemek

Profesyonel bir işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışarak işyerinizde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kısa sürede minimize edebilirsiniz. Bu iki hizmeti kaliteli hizmet veren bir osgb firmasından alabilirsiniz. Sektörde çalışanların sağlık ve güvenliğinin bilincinde olması, çalışanların can ve sağlığını korumak ve kapasitelerinin yüksek olmasını sağlamak, işyeri sahiplerinin maddi ve itibar kayıplarının önüne geçmek için önemlidir. Bu bilinç için çalışanların bilgilendirilmesi gerekir. Bunu Osgb firması sizler için yapabilir. Daha fazla bilgi almak için sitesine bakabilirsiniz.

Meslek Hastalıklarının Sebeplerine Göre Şu Şekilde Sınıflandırılır

Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:
 • Ağır metaller
 • Çözücüler
 • Gazlar

Aşağıdaki nedenlerle fiziksel meslek hastalıkları:

 • Gürültü / Titreşim
 • Yüksek ve alçak basınçta çalışma
 • Soğuk ve sıcak çalışma
 • Tozdan
 • Radyasyona maruz kalma nedeniyle

Biyolojik kökene bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:

 • Bakteri kaynaklı hastalıklar
 • Viral hastalıklar
 • Biyo teknoloji Hastalıkları

Psikolojik kaynaklı meslek hastalıkları Ergonomik kaynaklı meslek hastalıkları (duruş bozuklukları vb.)