İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Asliye Hukuk Mahkemesi

İş Hukuku Davaları nedir ve hangi konulara bakmaktadır? İş Mahkemesi; iş hukuku kanunu; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunudur ve iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. davalarından hukuk mahkemelerini sorumlu dur. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu mahkemelerde işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar ele alınır. Burada hakkını alamayan işçilerin hakları gözetildiği gibi kötü davranışa maruz kalan çalışanlar iş mahkemesine başvurabilir.

İş Mahkemesi Ve Süreç

Ayrıca iş yerinizde uzlaşmaya varamadığınız durumlarda İş Mahkemesine, onun da bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz. İş hukuku çalışma hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak da düzenli işlemeyen iş hukuku çalışan kesimi sömürülmeye mahkum eder. Kısacası İş Hukuku Davaları istismar edilen emekçileri koruyan temel mercedir. İş mahkemesi, iş hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan; alacak, tazminat, tespit gibi iş davalarına bakmaktadır. Bu mahkemenin görevi İşçiler ile işveren veya vekilleri arasında doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına bakar. Mahkemenin sonucunda karar ve yargılama görevi de iş mahkemesine aittir. İş mahkemelerinde; işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ilişkin davalar, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi alacak davaları, iş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm tazminat davaları, tespit davaları görülür. İşe İade davalarına da iş mahkemeleri bakmaktadır. (SGK) ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara da aynı şekilde iş mahkemeleri bakmaktadır.