Yapılarda Isı Yalıtım Uygulaması

Yapılarda Isı Yalıtım Uygulaması

Mantolamada Uygulama Sırası

Isı, sıcaklığın farklı olduğu iki alan arasında sıcak olan taraftan soğuk olan tarafa geçer. Isının sıcak taraftan soğuk tarafa geçmesini engellemek için kullanılan malzemeler ısı yalıtım malzemeleri adı verilir. Bu malzemeler ısı geçirgenliğini önlemek üzere duvarların iç yüzeylerine ya da dış yüzeylerine uygulanır. Isı yalıtım yapılırken ısı kaybının en çok olduğu yerlere daha çok önem verilmelidir. Duvarlar, çatı, pencere kenarları ısı kaybının en fazla yaşandığı yerlerdir. Binalarda ısı yalıtım uygulaması bir bütün olarak ele alınmalı ve mantolama adı verilen binanın tüm yüzeyinin ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanması esasına dayanan işlem yapılmalıdır. Mantolama fiyatları birim fiyatı üzerinde hesaplanır. Yapının tüm yüzeyleri ölçülerek metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılır. Bu fiyatı etkileyen faktörlerin başında uygulama yapılacak yüzeyin büyüklüğü, uygulamada kullanılacak malzemelerin kalitesi ve miktarı ve işçiliktir. Mantolama fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Isı Yalıtımının Avantajları

Mantolama yapılacak yüzeyin ölçüsü alındıktan sonra yüzeye yapılacak işlemler şunlardır: Öncelikle yüzey temizlenerek ısı yalıtım için hazır hale getirilmelidir. Zemin kata subasman profilleri yerleştirildikten sonra levhalar birbirine bitişik şekilde duvar yüzeyine yapıştırma harcı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra dübelleme için matkapla delme işlemi ve daha sonra dübelleme yapılmalıdır. Sıva filesi uygulandıktan sonra sıva yapılmalıdır. Daha sonra ikinci kat sıva yapılmalı ve son olarak dış cephe boyası uygulanmalıdır. Isı yalıtımı, ısı kayıplarının yüzde 30 ila yüzde 60 oranında azalmasını sağlar. Yoğuşma oluşumu engellenir, nemlenme ve küflenme gibi problemler ortadan kaldırılmış olur. Dış duvarlarda sıcak havaya bağlı olarak oluşan çatlakların oluşumu önemli oranda engellenmiş olur. Binalardan dış ortama salınan atık gaz miktarı azaldığı için hava kirliliği de azalmış olur. Mekân içinde ısı eşit şekilde dağılır ve yaşam alanları daha konforlu ısınmış olur. Birçok yönden avantajlı bir uygulama olan mantolama fiyatları hakkında sayfadan bilgi alabilir, uygulama öncesi ön keşif ekibi talep edebilirsiniz.