Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmedi?

Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmedi?

Osmanlı Padişahlarının Hacca Gitmemesi

Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca cihana hükmetmiş İmparatorluklardan biridir. Osmanlı toplamda 36 Padişah tarafından yönetilmiştir. Bu 36 Padişahın hiçbiri hacca gitmemiştir. Padişahların hacca gitmemesinin belli başlı nedenleri vardır. Bu nedenlerden bazıları manevi nedenler olduğu gibi bazıları da devlet meseleleridir. Osmanlı zamanında hacca gitmek dünya işlerinden elini eteğini çekmek anlamına gelmekteydi. Hacca giden insanların birçoğu geriye kalan hayatlarında daha fazla maneviyata yönelmekteydi. Padişahların dünya işlerini geride bırakarak sıradan bir hayat sürmeleri devletin zararına olacaktı. Yani bir Padişah sefere çıkmaz, devlet işleriyle ilgilenmez, askeriyede reformlar yapmazsa bu durum devletin sonu olabilirdi. Bu yüzden Padişahların hiçbiri haç vazifesini yerine getirmemiştir. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Hacca Gitmeyen Padişah Örnekleri Nelerdir?

Bu duruma örnek olarak Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’den din ve tasavvuf alanında eğitim almak istemesi fakat Akşemseddin’in bunu reddetmesidir. Akşemseddin’in Fatih'i reddetmesinin nedeni onun Padişahlıktan uzaklaşmaması içindir. Bir diğer örnek olarak Yavuz Selim verilebilir. Yavuz Sulta Selim Han Mısır’a kadar gitmiş olmasına rağmen hacca gitmemiştir. Bunun nedeni hac sürecinde devletin başında Padişah olmadığı için saldırı olması ihtimalinin artmasıdır. Zira Padişah payitahtta değilken dahi düşman devletler bir araya gelmekte ve bu durumu bir fırsat olarak kullanmaktaydılar. Osmanlı hanedanı içerisinde hacca giden tek Şehzade Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan’dır. Diğer yandan Osmanlı’nın son Padişahı Sultan Vahdettin'de 1922 senesinden sonra umre vazifesini yerine getirmiştir.