ISO 9001 Belgesi İzmir

ISO 9001 Belgesi İzmir

ISO 9001 Belgesi İzmir ISO 9001 İzmir de Adl Belge tarafından verilmektedir. Dünyada teknoloji, iletişim ve bilgi alanlarında yaşanan büyük gelişimler ve değişimler toplumları kıyasıya bir rekabete sürüklemektedir. Küreselleşen ticaret ile rekabetin kapsama alanları ve sınırları genişlemiş, bu yarışa katılanların sayısı da artmıştır. Müşteriler daha bilinçli hale gelerek beklentiler en üst seviyelere ulaşmaya başlamıştır. Bu beklentilerin karşılanması çoğu zaman yeterli olmamış, bu beklentilerin aşılması kaçınılmaz bir hal almıştır. Artan değişim hızı ile beraber yaşanan gelişmeler bu sisteme ayak uyduramayan firmaların ve kurumların ayakta kalmasını oldukça zor durumlara getirmiştir. Bu firmalar sürekliliğini sürdürebilmeleri için müşterilerin beklentilerini fazlasıyla karşılamalarından başka seçenekleri yoktur. Bunun için ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi çıkmıştır. Tasarım aşamasından başlayan üretim pazarlama ve satış sonrasındaki hizmetlere kadar yapılan tüm aşamaları kapsayarak sürekli gelişmeyi hedefler. Günümüzde olmazsa olmaz belgelerdendir. ISO 9001 belgesi İzmir de ilk çıktığı 1987 yılından itibaren hem ülkemizde hem de dünyada en fazla ilgiyi gören belge olmuştur. ISO 9000 serisindeki tüm belgeler genel olarak etkin bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği ve bu sistemin varlığını nasıl sürdürebileceği hakkında tüm bilgilerin edinilmesini sağlamaktadır. ISO 9000 kalite standartları belgeleri organizasyonların müşteri memnuniyetlerinin artmasına yönelik bir kalite yönetim sistemini kurulması ve bu sistemin geliştirilmesi açısından rehberlik edilmesini sağlayan Uluslararası Standartlar Organizasyonu yani ISO tarafından yayınlanmış bir standart yönetim bütünüdür. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin İzmir kurulmasındaki temel esas ise uygulanması gerekli şartları belirleyen ve belgelendirilmesi gereken bir standart türüdür. Bununla beraber Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan kılavuzda da bazı standartlar vardır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi İzmir ve kılavuz standartlar ISO 9000 serisi olarak da adlandırılmaktadır. ISO 9000 standart serileri günümüzdeki her tipte ve büyüklükteki kuruluşların etkili bir kalite yönetimi oluşturmasına ve uygulamasına olanak sağlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. ISO 9001 İzmir kalite temel esasları açıklar ve kalite yönetim sistemlerinin terminolojisini tanımlar. Bunlardan ayrı ISO 9004 kalite yönetim sistemleri vardır. Bu sistem genel olarak sergilenen performansların iyi bir hale esas almaktadır.