CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

CE İşaretinin Anlamı

Üretimi yapılan ürünün Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunu gösteren CE işareti ambalaj üzerined yer alır. Bu işaret üreticinin teminatı anlamı taşır, ve ürüne Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazandırır. Ürünün pasaportu olarak da kabul edilen CE belgesi hakkında daha fazla bilgiye sayfadan ulaşabilirsiniz.

CE Belgesi

Avrupa Ekonomik Alanı genelinde ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu gösteren tek işaret CE işaretidir. Bu işaret birlik ülkelerinde bulunan tüketicilerin söz konusu ürünün teknik mevzuata uygun olduğunu anlamalarını sağlar. İşaret kalite belgesi değildir. Ürünün insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturmadığını gösteren bir işarettir. Tüketicilerin Avrupa Birliği tarafından belirlenen emniyetli ürünleri tespit etmesini kolaylaştıran bir imge olan CE, ürünün ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu gösterir. CE işareti almak için bir kurum ya da kuruluşa başvurmak gerekmez. Üretici tarafından ambalaja eklenir. Ancak danışmanlık hizmeti alarak işaretin kullanılacağı ürünün hangi şartları taşıması gerektiği, ürünün Avrupa Birliği tarafından belirlenen direktiflerin hangisine girdiği, ürünün satılabileceği ülkeler danışmanlık hizmeti ile belirlenebilir. Söz konusu ürünle ilgili hangi ülkelerde satışa sunulabileceği bilgisinin yanı sıra bu ülkelerde yürürlükte olan milli yasaların da danışmanlık hizmeti ile belirlenmesi mümkündür. Teknik bilgi ve birikim gerektiren bir süreç olan CE Belgesi ile ilgili detaylı bilgi almak için belgelendirme.com ile iletişime geçebilirsiniz.