İş Güvenliği Uzmanına Tanınan İş İmkanları

İş Güvenliği Uzmanına Tanınan İş İmkanları

İş güvenliği uzmanlığı, yeni bir kariyer imkanı yaratmak isteyenlerin ve de bu sektörde görev almak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği bir alan halini kısa sürede aldı.

Türkiye’nin gelişme adına attığı adımlara bir yenisini eklemek ve de iş güvenliği düzeylerini maksimuma çekmek adına yapılan yeni kanunlar uyarınca, artık elliden fazla işçi çalıştıran her iş yeri bir iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda. Bu işçi sağlığı için önemli bir adım olmakla birlikte, yeni bir istihdam alanı da açmış bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen ve de çalışma hayatını yeniden düzenleyen 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun ardından iş güvenliği uzmanlığı en öne çıkan mesleklerden biri halini aldı. Bu son düzenlemelerle tüm işyerlerine, hatta çok daireli apartman ve sitelere iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu nedenle de iş güvenliği uzmanlığı alanında büyük bir çalışan açığı oluştu. Bu da gençler için yeni bir iş alanı ve istihdam anlamına geliyor. Söz konusu iş güvenliği kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, işyerlerine doktor, mühendis ve iş güvenliği uzmanı yetiştirmek için Türkiye genelinde 450 civarında aracı kurum kuruldu. Bu da iş güvenliği uzmanlığının geleceği parlak bir meslek olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için bu eğitim kurumlarına özel bir dilekçe ile iş güvenliği başvurusu yapmak gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanları, belirtildiği gibi, belirli bir eğitimden sonra sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika alabiliyorlar.

Günümüzde Türkiye’de iş sağlığı sektöründe çalışan yaklaşık olarak 15 bin uzman bulunmaktadır. İşyerlerinin sayısı arttıkça ve gençler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukça bu sayının artacağı öngörülüyor. İş güvenliği uzmanları, belirtildiği gibi, belirli bir eğitimden sonra sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika alabiliyorlar. İş güvenliği değerlendirmesi bu sürecin kilit süreçlerindendir. Bu sürecin amacı da programda belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve de aynı zamanda katılımcıların etkili, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme süreci geçirebilmesini sağlamaktır. İş güvenliği uzmanlığı, artık gençlerin kariyer hedeflediği ve istihdam sorunu yaşamadan ilerledikleri bir alan olma yolunda hızla ilerliyor. Böylece işçi sağlığı standartları da hızla yükselecektir.