ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı

Öngörülemeyecek Gecikme ve Kazaların Önüne Nasıl Geçebilirsiniz

Öncesinde BS 25999 standardı olarak bilinen ve ISO standartları içerisinde ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı olarak standartlaştırılmış belge sahibi olmanın önemi en başta işletmelerin küçük ya da büyük olsun fark etmeksizin iş süreçlerinde öngörülemeyen ve takvimin dışında gelişen olaylarla karşılaşma ihtimalinin her zaman bulunmasıdır. İşletmesini bir şekilde belirli çabalar sarf ederek belirli bir kalite standardına taşımış ve ISO 9001 Belgesi sahibi olmuş işletmeler için bir diğer önemli ISO standardı da ISO 22301 standardıdır.

İş Sürekliliğinin Sağlanmasında Temel Yaklaşım

Kurulu bir işletmenin temel amacı kar etmek iken bu yolda sarf edilecek çabaların temel amacı da mutlaka kabul edilebilir kalite seviyesinde ve kesintisiz olarak ürün sağlamaktır. Sağlanacak ve ortaya konacak bu ürün yelpazesi ne kadar dar ya da geniş olursa olsun standartları önceden konulmuş seviyede kesintisiz olarak sürdürülebilmelidir. Bu iş sürekliliğinin sağlanması da bahsedilen bu ISO standardına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Dünya Çapında Kabul Görmüş Bir Standart

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Dünya üzerindeki hemen hemen tüm ülkeler tarafından kabul edilmiş bir standarttır ve buradan yola çıkılarak denile bilinir ki eğer işletmenizin sınırları ülke sınırlarının dışındaysa bu standardı sağlıyor olmak kaçınılmazdır