Gitarlar Nasıl Akort Edilmelidir

Gitarlar Nasıl Akort Edilmelidir

Referans Noktalarına Göre Akort Etmek Nedir

Gitarların akort edilmesi için herhangi bir müzik parçasını çalmaya başlamadan hemen önce gitarların da doğru bir şekilde akort edilmesi mutlaka gerekmektedir. Buna göre gitarlar da açık olan tellerin hepsi diğerleri ile uyumlu olacak şekillerde ayarlanması gerekmektedir. Ancak gitar telleri konser akorduna yani standart akortlara ayarlıysa gitar diğer enstrümanlar ile birlikte de çalınabilmektedir. Akort gereçleri diyapazon veya piyano gibi tanıdık olanlardan elektro gitar modellerinden akustik gitarların kalibre edilmiş frekanslarını gösteren hassas elektronik aletlere kadar büyük bir çeşitlilik göstermesi gereklidir. Bu bilgiler eğitimlerinde verilmektedir. Ancak bu konuda yani gitar modellerinizin akordu hakkında gerekli bilgilere sahip değilseniz eğer konusunda uzman ve deneyimli kişilerden gerekli bilgileri almanız gerekmektedir. Gitar modellerinin akort ayaları ve yapılması genel olarak bir telin seçilen tek bir referans notasına göre akort edilmesi yolları ile gerçekleştirilmektedir.

Akort Mekanizmaları Nedir Nasıl Kullanılır

Bunlara örnek verilmesi gerekirse eğer, konser akortlarına sahip olması gerekmektedir ve yaklaşık olarak 440 hz.’lik A sağlayan bir diyapazon ile gitarların 1. Tellerinin ve 5. Perdesi veya E seslerini veren herhangi bir müzik enstrümanları ile açık E teli akortları yapılabilmektedir. Gitar kursu eğitimlerinde tellerin tamamını gitarların açık teli veya bir perdeye basılarak elde edilen sesle çalınan nota ile tamamen aynı oluncaya kadar ve referans noktasına uygun düşünceye kadar akort edilmelidir. Açık olan tellerden bir tanesi akort edildiği zaman bu tel diğer tellerin de akort edilebilmesi için bir referans noktası olarak kullanımları sağlanmaktadır.Gitar modellerinin hepsinde ve her tel bir akort mekanizmasına sarılı olmaktadır. Gitar tellerinin akort mekanizmasının tel doğru ses gelinceye kadar çevirerek ayarlanması gerekmektedir. Akort mekanizmasını saatinin ters yönlerine doğru çevirmek telde bulunan gerilimleri artırarak seslerin tizleşmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda ise gitar tellerinin akortları tellerin eskimesi, gevşemesi, sıcaklık değişimleri veya çalma sırasında hareketler neticesinde bozulmalar ve farklılıklar meydana gelmektedir. Gitar akordu hakkında mutlaka uzman kişilerden yardım almanız gerekmektedir.