Mobil Klima Yeni Sezon Modelleri

Mobil Klima Yeni Sezon Modelleri

Portatif (Mobil) Klima Klima, bilhassa sıcaklığın ve nemin yüksek meydana geldiği yaz aylarında hayat kalitemizi yükselten mühim tek cihazdır. Cihazın ortam havasını soğutma özelliği meydana gelen cihaz, sıcaklığı azaltmak amacıyla kullanılır. Klimanın kullanım emelleri aralarında ısıtma da vardır. Cihaz ara mevsimlerde (ilkbahar ve sonbahar) ortam havasını ısıtma amacıyla kullanılır. Tek öbür kullanım maksadı ise nem denetimi ve gökyüzü sirkülasyonu ve gökyüzü temizlemedir. Ortamın havasını uyumlu nem oranına getiren cihaz, ateş gibi havalarda kocaman tek sıkıntı teşkil eden nemi kontrol eder, ortam havasını temizler ve tazeler. Klimalar evrensel bağlamda split (duvar tipi) ve olarak 2 grupta incelenebilir. Split klimanın ve mobil klimanın çeşitli model alternatifleri olması cihazın her ortama uyumlu olmasını olanağı sağlar. Mobil Klima Yeni Sezon Modelleri Mobil klimanın çeşitli yeni sezon modelleri mevcuttur. ısıtma ve soğutma kapasitesine ve baca sistemine yönelik çeşitlilik gösterir. Soğutma kapasitesi çeşitli meydana gelen mobil klimaların baca sistemleri de farklıdır. Evrensel olarak mobil klimalar bacalı, çift bacalı ve monoblok bacalı olarak gruplandırılabilir. Mobil klimların fleksible gökyüzü hortumu vardır. Bu hortum ortam havasını harici ortama bırakmaya fayda. Gökyüzü hortumu ortam dışına verilmezse cihazdan beklenen verim alınamaz. Cihazın modeline yönelik gökyüzü hortumu çeşitli yöntemlerle ortam dışana verilir. Monoblok bacalı mobil klimaların gökyüzü hortumu bacada açılan tek delik yardımıyla harici ortama verilir. Bacalı mobil klimalarda pencereye ya da duvara açılan delikten dışarı verilebilir. Mobil split klimalarda ise fleksible gökyüzü hortumu kapı aralığından ya da pencere aralığından harici ortama verilir. Mobil klimaların en mühim avantajı cihazın duvara monte edilmesine sebep olmamasıdır. Mobil olması nedeni ile ortam arasında çeşitli alanlarda kullanılabilir. Tüketimi nihai derece kolaydır. Uzaktan kumandalı yeni sezon modelleri oturduğunuz yerden kontrol etme talihine sahip olabilirsiniz. seçim edilen klima markasına yönelik çeşitlilik gösterecektir. Maliyetleri etkileyen faktörlerin en başında soğutma kapasitesi ve cihazın sahip meydana geldiği teknik özellikler gelmektedir. Klima seçilirken hem tek soğutma kapasitesi hem tek de cihazın ortam amacıyla uyumlu olup almadığı dikkate alınmalıdır.