Videoskop Cihaz Fiyatları

Videoskop Cihaz Fiyatları

Endoskopi Nedir? Endoskopi, iç uzuvların görüntülenmesi işlemidir. Endoskop adı verilen cihazlarla yapılmış olan görüntüleme işlemi içi içi boşluklu organlar görüntülenerek hastalıkların teşhisi ve tanısı konur. Endoskopi İşleminde Kullanılan Cihazlar endoskop adı verilen tıbbi cihazlarla yapılır. Cihazın ucunda organın içini görüntülemeye destekçi meydana gelen bir kamera yer alır. Esnek yapısı yardımıyla incelenmek istenen organın içerisine rahatlıkla erişen cihaz çeşitli açılardan imaj alarak rahatsızlık teşhisini koymayı kolaylaştırır. Çeşitli organlar amaçlı çeşitli özelliklere sahip endoskopi cihazları kullanılır. Endoskopi işlemi ek olarak ziyade mide içini görüntüleme olarak bilinse de esasında evrensel bağlamda uzuvların görüntülenmesi amaçlı kullanılan bir terimdir. Mideyi görüntülemek amaçlı yapılmış olan endoskopi işlemi gastroskopi olarak adlandırılır. Gastrospoki işleminde ile midenin iç yüzeyi çeşitli açılardan incelenebilir. Mide içerisinde yer alan ve kanamaya neden meydana gelen ülserlere de müdahele etme fırsatı tanıyan cihaz ile biyopsi de yapılabilir. Midenin iç yüzeyini incelemek amaçlı yapılmış olan endoskopi işlemi gastroskopi ismini alırken çeşitli organlar amaçlı yapılmış olan endoskopi işlemi kolonoskopi, bronkoskopi, histereskopi, sistoskopi, astroskopi benzeri adlar alır. Geçmiş zamanda kalın bir yapıya sahipken günümüzdeg geliştirilerek ince ve elastik bir yapıya sahip duruma getirildi. Böylelikle görüntüleme işlemi bir eziyet olmaktan çıkarak hem bir hasta hem bir de hekim amaçlı ek olarak kolay bir işlem haline geldi. Kıvrılabilen fleksible bir gövdeye sahip meydana gelen cihazın gövdesinde biyopsi ve aspirasyon kanalı, gökyüzü kanalı, ilgisiz ışık kabloları ve video kayıt kabloları yer alır. Cihazın sahip meydana geldiği biyopsi kanalı mide içinden ya da gereksinim duyulması şeklinde öbür organlardan doku parçası almaya destekçi olabilir. Yeniden endoskopi cihazı ile kanamalı ülserlere müdahale edilebilir. Gastroskopi maksadı ile kullanılan endoskopi cihazı ile yiyecek borusu ve mideye kaçan başka cisimler parçalanabilir ya da bu kanal tarafından çıkarılabilir. Midenin temizlenmesi amaçlı de endoskopi cihazları kullanılır. Endoskopi cihazı pekçok hastalığın teşhisinde ve tanısında kullanılan mühim bir aygıttır. Cihazın en mühim özelliği hastalıkların tanı ve rehabilitasyonunda kullanılmasıdır. Tıbbi açıdan bu denli mühim meydana gelen cihaz muhteşem görüntüleme özelliği ile hekimlerin en kocaman yardımcısıdır. Video Boroskop Cihazı Ne İşe Yarar? Video gözle görülmeyen sızıntıların, kaçakların, yüzeysel çatlakların, korozyonun belirlemesi amaçlı kullanılan cihazlardır. Videoskop olarak da malum bu cihazlar pekçok meydanda görüntüleme cihazı olarak kullanılır. Cihaz doğalgaz hatlarında, su buharı tanklarında, petrol tanklarında oluşabilen çatlakları, kaçakları ve sızıntıları tespit etmek amaçlı kullanılır. Bu çeşit problemlerin meydana geldiği noktayı saptadığı amaçlı olası sorunları engeller.

Ürünler; www.trotec24.com.tr/olcum-cihazlari/optik-kontrol/videoskoplar

Videoskop Cihazı Hangi Alanlarda Kullanılır Görüntüleme cihazı olarak da tanımlayabileceğimiz videoskop anında hemen her yerde kullanılan bir cihazdır. Cereyan ve elektronik kapsamında kullanılan video cihazı cereyan aksamında yer alan parçaların detaylı kontrolünü olanağı sağlar. Cihaz ile gözle görülmeyen sorunları tespit etmek olasıdır. Bütün endüstriyel ürünlerin imalat evresinde kontrol edilmesi gerekir. Imalat evresinde meydana gelen ürünlerin denetimi de video ile yapılabilir. Ürünlerde meydana gelen ve gözden kaçan yanlışlar bu cihaz yardımıyla rahatlıkla tespit edilebilir. Sağlık kapsamında da kullanılan bu cihaz saç ve ciltin detaylı çözümleme edilmesini olanağı sağlar. Saç ve cilt muayenesinde ve problemlerin teşhisinde video boroskop adı verilen görüntüleme cihazları kullanılır. Tarımda ürün kalitesini yükseltmek maksadı ile zarar veren haşerelerin tespiti ve yakından incelenmesi amaçlı de teknolojik görüntüleme cihazları kullanılır. Matbaacılık kapsamında kullanılan hatalı basımları belirlemeye destekçi olabilir. Tekstil kapsamında tüketimi epeyce yaygın meydana gelen görüntüleme cihazı yardımıyla kumaşın ve boyanın kalitesi ayrı ayrı incelenebilir, hatalı ve hatalı hammaddenin tüketimi önlenebilir. Videoskop Cihazları İnceleme Video Boroskoplar Ne Türlü Imaj Alır? Görüntüleme cihazları elle ulaşılmayan, gözle görülmeyen yerlerin detaylı görüntülenmesini olanağı sağlar. Bu cihazlar ile doğalgaz, petrol tankı, buhar kazanı benzeri hayati ehemmiyete sahip şeylerde kaçak ve sızıntı problemi olup olmadığını tespit etmek olasıdır. Bunun dışında kaçak su problemine karşı da görüntüleme cihazları kullanılabilir. Pekçok çeşitli uzunluk ve çapta tasarlanan görüntüleme cihazları çeşitli görüş açısı ve derinlikten imaj alabilir. Cihazda yer alan lensler istenilen açı ve mesafeden imaj alınmasını olanağı sağlar. Cihazın sahip meydana geldiği hassas ve doğru ölçüm özelliği ise pekçok meydanda bu cihazların kullanılmasına neden olmuştur. Boroskop Nedir? Görüntüleme cihazları hayatımızın her kapsamında kullanılan cihazlardır. Endüstriyel alanlarda sızdırma, kaçak, korozyon vb. sorunları tespit etmek amaçlı kullanılan boroskop gözle görülmeyen ancak hayati risk teşkil eden problemlerin tespitinde mühim bir yere sahiptir. Video boroskop olarak da malum bu cihazlar kapalı alanlarda, depolarda, petrol tanklarında, doğalgaz benzeri riskli hatlarda yer alan kaçakları, sızdırmaları tespit eder. Bunun dışında gözle görülmeyen ancak kontrol edilmesi gerekli olan alanlarda da görüntüleme cihazları faydalanılarak hatalı ve kusurlu noktalar tespit edilir. Görüntüleme Cihazları Nerede Kullanılır? Makinaların iç aksamının kontrolünü inşa etmek içni boroskop adı verilen cihazlar kullanılır. Bu cihazların tüketimi son derece kolaydır. Makina aksamı içerisinde hatalı noktaları rahatlıkla belirleyen cihaz cereyan elektronik sektöründe, otomotiv sektöründe, tıbbı görüntüleme maksadı ile,tesisat problemlerinin tespitinde ve ek olarak birçok meydanda boroskop kullanılır. Görüntüleme cihazları ile makinaların en görünmeyen ve ulaşılmayan noktalarını görüntülemek olasıdır. Esnek bir yapıya ve hortuma sahip meydana gelen cihaz elle ulaşılmayan her noktaya ulaşabilir ve gözle görülmeyen bütün problemlerin tespitini olanağı sağlar. Tüketimi son derece pratiktir. cihazı bir elle kullanmak olasıdır. LCD ekranı yer alan cihaz ile çeşitli alanlarda çeşitli genişlikte ve derinlikte her çeşitli imaj almak olası olmaktadır. Endüstriyel Görüntüleme cihazı Özellikleri Endüstriyel görüntüleme cihazları endüstrinin çeşitli kollarında ortaya çıkan görüntüleme ihtiyacına cevap veren cihazlardır. Bu cihazlar endüstrinin anında hemen bütün dallarından kullanılır. Örnek Olarak elektrik-elektronik kapsamında kullanılan görüntüleme cihazları makinaların cereyan aksamına ait yanlışları ve hataları saptayarak tedbir almaya destekçi olabilir. Makinaların gözle görülmeyen noktaları boroskop ile görüntülenerek hatalı bir yer olup meydana gelmediği kontrol edilebilir. Otomotiv sektöründe imalat ve tamir kapsamında motor ve öbür aksamların kontrolünde görüntüleme cihazları kullanılır. Boroskobun kullanıldığı bir farklı meydanda matbaacılıktır. Basılan matbuatın yanlışlarını belirleyen cihaz firmaları maddi kayıptan kurtarır. Bunun dışında tarım kapsamında, tekstil sektöründe de görüntüleme cihazlarından yararlanılır. Görüntüleme cihazları çeşitli derinlikte ve genişlikteki alanlarda görüntüleme inşa etme niteliğine sahiptir. Esnek yapısı yardımıyla çeşitli açılardan imaj alabilir. Cihazın sahip meydana geldiği yüksek çözünürlük, zoom, 180 derece dönebilen başlık benzeri özellikler yüksek kalitede imaj almasını olanağı sağlar. Kaynak; https://plus.google.com/108180046529912497002/posts/4vjXzPksmV1