Barkod Tipleri Ve Standartları Nedir

Barkod Tipleri Ve Standartları Nedir

Barkodlarda EAN Standartları Nedir

Endüstriyel barkod yazıcı sistemlerinde farklı uygulamalar için kullanılmak amacı ile oluşturulan birçok barkod standartları günümüz teknolojisinde yer almaktadır. Buna göre barkod standartları kodun içeriği, kaç karakter olacakları, içerebilecekleri karakter özelliklerini de içerisinde barındırmaktadır. Günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan birçok farklı özellik ve modellere sahip olan barkodlar bulunmaktadır ve barkod alfabeleri ise sadece rakamları içermektedir. Code39 ve Code128 ise barkodlarda genellikle rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanımları sağlanmaktadır. EAN kendi içerisinde farklı standartlara sahip olmaktadır. Aynı zamanda ise 13 perakende ve uluslararası satışlarda da kullanımları sağlanarak endüstriyel barkod yazıcı sistemlerinde de yer almaktadır. Ayrıca sadece nümerik ve 13 haneden meydana gelerek ilk üç hanesi ülke kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş hanesi ise ürün kodu ve son karakter kontrol karakteri olmaktadır. Ean kodları rast gele kullanımlı bir kod değildir ve TOBB bünyesinde bulunan mal numaralandırma merkezine yapılacak olan başvuru ile alınmaktadır. Bu sistemler ise neredeyse bütün Parakente ürünlerde kullanımları sağlanmaktadır.

UPC Standartları Nedir

UPC sistemleri ilk en geniş uygulamalara sahip olan endüstriyel barkod yazıcı ve barkod standartları olmaktadır. Satışlara sunulan ürünlerin standart kodlamaları için kullanımları sağlanmaktadır. EAN ve UPC standardının bir ürünüdür. Genellikle de 10 nümerik haneden meyana gelerek, ilk beş firma kodu, sonraki beş karakter ise ürün kodlarını ifade etmektedir.