Satılık Arsa da İmar Planı Nedir?

Satılık Arsa da İmar Planı Nedir?

Satılık bir arsa almadan önce o arsanın imar planın incelenmesi önemlidir. İmar planı , imar uygulamasının yapılacağı lokasyon üzerine ayrıntılı bilgi veren harita ya da plan anlamına gelmektedir. İmar planının amacı, yerleşim miktarı yoğun olan bölgelerde ortak kullanılacak alanların belirlenmesi, yolların düzene sokulması ve komşuların birbirleri arasında kapalı alan ortaya çıkarma sınırlarının düzenlenmesidir. İmar planında adalar, yollar, imar uygulaması, yoğunluk düzeyi ve birçok istatistik raporu belirlenir. Dört çeşit imar planı vardır ve bunlar hiyerarşik bir biçimde gitmektedir. Mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı şeklindedir.

Satılık Arsalarda İmar Planlarının Özellikleri

Satılık arsalarda öncelikli olarak incelenen imar planları nüfusu on binin üzerinde olan yerleşim yerlerinde 3194 sayılı İmar Kanununca zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayının altında nüfusu olan yerleşimlerde ise belediyenin isteğine bırakılmıştır. Bu planın oluşturulmasının ardından;

  • İmar uygulaması,
  • Adaların yoğunlukları ve düzeyleri,
  • Yollar

Gibi bilgiler ortaya çıkarılır. Bunun için de iyi bir istatistik raporunun hazırlanması gereklidir. Satılık arsalarda yapılaşma için önemli olan bu imar planı, arsanın imar yönetmeliğine göre belediyeler tarafından düzenlenmektedir.

Satılık Arsalar için İmar Planı Nasıl Sorgulanır?

Satılık bir arsa almaya karar verdiğimizde bu arsanın imar durumunu sorgulamak isteriz. Arsanın imar durumunu öğrenebilmek için birden fazla seçenek mevcuttur. Arsanın tapu üzerinde yazan ada, parsel numara bilgileri ve taşınmazın adres bilgileri ile birlikte ilgili arsanın ait olduğu belediyelerin e-imar sitelerinden, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden veya e-devlet sistemi üzerinden girerek imar durum sorgulama, imar planı sorgulama veya imar durum tespit işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.